Co nabízíme z oblasti protikorozní ochrany a další služby

Naše společnost nabízí a poskytuje komplexní služby v oboru protikorozní ochrany úložných zařízení. Provádíme následující služby:

  • Základní korozní průzkumy projektovaných tras potrubí k určení druhu, způsobu a rozsahu aktivní i pasivní protikorozní ochrany.
  • Dodatečné korozní průzkumy na potrubních řadech pro zjištění korozní situace s vyhodnocením a vypracováním návrhu nebo doplnění ochrany proti vnější korozi.
  • Technická pomoc při projektování aktivní protikorozní ochrany, zejména při určování míst pro umístění stanic katodické ochrany, detailní proměření prostoru pro umístění anodového uzemění.
  • Technické přejímky vybudované aktivní protikorozní ochrany, uvádění aktivní ochrany do provozu, proměření účinnosti a dosahu protikorozní ochrany podle ČSN EN 12954, ČSN 038373 a ČSN 038375.
  • Provádění pravidelného servisu na zařízení aktivní protikorozní ochrany u provozovatelů katodické ochrany, kteří nemají vlastní korozní techniky, rozsah měření se provádí v souladu s podmínkami ČSN EN 12954, ČSN 038373, TPG 90501 a EN 13509.
  • Kontroly vnějších izolací položených a zasypaných potrubí podle ČSN 038375, prováděné Kombinovanou Pearsonovou metodou v souladu s užitným vzorem č. CZ14448 U1.
  • Vysokonapěťové zkoušky vnější izolace potrubí před spuštěním do výkopu dle ČSN 038376 změna 2 (2003).
  • Záruční i pozáruční opravy automaticky i ručně řízených usměrňovačů katodické ochrany.
  • Revize elektro zařízení NN a hromosvodů.
Řešíte problém s korozí?